Vizualizácia v interiéri

Aj takto dobre môžu vyzerať moje obrazy v rôznych interiéroch...

Vo svojej tvorbe sa zameriavam najmä na čiernobielu realistickú maľbu, ako i pop-atrovú maľbu s charakteristickým rukopisom a nie je mi cudzia ani čiernobiela fotografia.  V dielach zobrazujem prevažne motívy architektúry, štruktúry zväčša prírodnín, kvety, zátišia a portréty s dôrazom na detail a jeho vyzdvihnutie v kontexte konkrétneho námetu.
Transparentné vyobrazenie týchto motívov v štýle "to čo vidíš, je naozaj to čo vidíš", ako i kombinácia bielej a čiernej, dávajú mojim obrazom ľahký minimalistický "odér", ktorý je akýmsi bonusom, či pridanou hodnotou jednak samotného diela, ale aj priestoru v ktorom sú umiestnené. Reprezentujú tak krásu jednoduchosti, harmóniu a čistotu a pritom nás nabádajú trochu spomaliť a vydýchnuť si.

Maľujem akrylovými farbami na hotové, dvakrát šepsované bavlnené plátno natiahnuté na pevnom ekologickom blind ráme. Maľba pokračuje aj po hranách obrazu, takže obrazy nie je potrebné rámovať a môžu sa ihneď zavesiť. Každý obraz je signovaný na zadnej strane s kompletnými údajmi o diele. Keďže nemám vlastný ateliér a maľujem doma, moje obrazy sú skôr strednej veľkosti. Obrazy na predaj, okrem galérie (moja tvorba), nájdete aj tu.