Výtvarné spektrum 2021

Výtvarné spektrum je celoštátna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, ktorá poskytuje amatérskym výtvarníkom priestor na prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby. A keďže som amatérska výtvarníčka a chcem sa konfrontovať, prihlásila som sa aj ja.  Prvý krát som tak učinila síce už minulý rok, ale vtedy som bohužiaľ neuspela. Pripisujem to hlavne nesprávnemu výberu obrazov a možno aj tomu, že nebol ešte ten správny čas. Tento rok sa však na mňa usmialo šťastie a po absolvovaní regionálneho a krajského kola som postúpila až do finále...

Základným stupňom súťaže je regionálne kolo. V januári som sa teda prihlásila v našom Podpolianskom osvetovom stredisku vo Zvolene s piatimi obrazmi, čo je maximum, čo môže do súťaže prihlásiť jeden autor. Boli to: Ružová ulica I a II, V kôlni I a II a Tlačenica na Počúvadle. Prihlásených bolo celkom 16 autorov a 58 diel. Po zasadnutí odbornej poroty v zložení: Akad. mal. Juraj Šufliarsky, PaedDr. Tatiana Harachová a Angela Vidholdová, som so všetkými obrazmi postúpila do krajského kola a zároveň získala Čestné uznanie. Bola som nadšená a v kútiku duše som dúfala, že sa mi zadarí aj v krajskom kole.

V krajskom kole bola už konkurencia väčšia, celkom bolo prihlásených 47 autorov a 91 výtvarných prác. Na výstavu bolo vybratých 35 autorov a 43 diel, pričom 16 autorov získalo ocenenie a postup na celoštátne kolo. No a medzi nimi som bola aj ja! Získala som cenu a postup do celoštátneho finále s dvomi obrazmi: V kôlni I a Tlačenica na Počúvadle. 

Toto ocenenie vnímam s veľkým rešpektom a zodpovednosťou zároveň. Je to výborná motivácia do ďalšej tvorby a to bez ohľadu na to, ako dopadne celoštátne kolo.

Hodnotiaci seminár, ako aj odovzdávanie ocenení, sa konal v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici za účasti odbornej poroty v zložení:  profesor  PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD. a Marián Krnáč.


1622482238368jpg1622480406484jpg Bez nzvu1jpg


Renáta Pondelíková:
"Sme jedineční v našej ľudskej snahe vytvárať umenie a pracovať s ním. Pôsobí ako katalyzátor, jeho účelom je vyvolať reakciu a tým vytvoriť synergiu zmien, zmenu postojov, vnímania a myšlienok. Umenie v nás "zapaľuje" niečo, čo nevieme vysvetliť, ale vieme, že je to pre život nevyhnutné. Ponúka jedinečný priestor pre sebapotvrdenie a reflexiu, čím sa zvyšuje naša sebadôvera a sebaúcta. Umožňuje nám zažiť rôzne spôsoby videnia a premýšľania o živote, umožňuje nám jedinečne sa prejaviť... bez obáv z nesprávneho riešenia. Umenie predlžuje ľudskú skúsenosť. Je to privilégium, ktoré nás v každodennej rutine života spája a obohacuje i napriek vekovým kategóriám a rôznym výtvarným názorom. Tvorím, teda som, alebo som, lebo tvorím?

Bez nzvu2jpg

Jaroslav Uhel:
"Spektrum je vynikajúca súťaž so širokými možnosťami a otvoreným priestorom pre tvorbu. Vďaka tejto súťaži dostalo šancu veľmi veľa talentovaných, tvorivých ľudí. Spektrum dáva priestor na to, aby ste mohli vizuálne komunikovať. To považujem za veľmi pozitívne. Spektrum za tie roky patrí k tomu lepšiemu, čo na Slovensku v tejto oblasti máme. A to je aj dôvod, prečo vynakladám spolu s kolegami v hodnotiacich porotách toľko úsilia. Moje slová vďaky patria tým, ktorí to dokázali."

1622480406470jpg1622480521283jpg
Marián Krnáč:
"Obohatením Výtvarného spektra boli mladí výtvarníci, ktorí priniesli aj nové techniky, ako napríklad digitálnu maľbu. Táto súťažná prehliadka odzrkadľuje úroveň neprofesionálnej výtvarnej tvorby celého banskobystrického kraja. Preto pri hodnotení a oceňovaní sme preferovali autorov s vlastným výtvarným názorom a dlhodobým programom. Sláva víťazom, česť ostatným! Lebo nik nie je porazený, len ak by sa nezúčastnil a nezabojoval na sebe!"

1622615661783jpg
Použité zdroje:
Výtvarné spektrum 2021 - Podpolianske osvetové stredisko (osvetazvolen.sk)
Výtvarné spektrum 2021 | Výtvarníctvo | Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica (sosbb.sk)