Podobnosť čisto náhodná

alebo „Konfrontácia kontrastov inakosti s koreláciou rovnakosti“

„Podobnosť čisto náhodná“ – výrok často zaznievajúci v súdnych sieňach so snahou o spochybnenie identity ľudského jedinca. Tam a takto právnicky zneužívaný zľudovel ako trpko úsmevný bonmot, čo však v prípade totožného názvu spoločného umeleckého projektu dvoch zvolenských výtvarníčok rozhodne neplatí.

Naopak, svojimi súrodeneckými „dvojičkami“ sa autorky ich zobrazení - Michaela Högger a Martina Majcherová - snažia identitu hereckých osobností odkrývať. Od abstrakcie k realizmu. Od pocitu povedomosti v duchu - „tak toto mi niečo a niekoho pripomína“ – k odhaleniu konkrétnej filmovej postavy zahranej existujúcim človekom. Génius momentu podobnosti a vnuknutie umeleckého zámeru dvojíc sa stali podstatou a východiskovou premisou ich stvárnenia.

Obe výtvarníčky spája členstvo a vzájomná spolupráca v rámci aktivít občianskeho združenia výtvarníkov - Zvolenská sedmička – čo sa stalo živnou pôdou zrodu a rozvíjania i tohto nápadu a ideovej koncepcie bilaterálneho projektu, ktorého výsledky výstava prináša.

Michaela primárne vytvorila sériu väčších obrazov polfigúr s neznámymi tvárami, ktoré vyjadrujú určité pocity, či nesú isté vlastnosti a Martina k nim priradením dotvorila proporčne menších dvojníkov na základe fyzickej podobnosti s viac či menej známymi filmovými postavami.

Pre túto expozíciu tak vzniklo sedem diptychov, štýlovo aj obsahovo zaujímavých ženských dvojíc, spoznateľných z poväčšine kultových kinematografických snímok – Kill Bill, Frida, Addams Familly, Matrix, Harry Potter, Baywatch, Suicide Squad.

Umelecký štýl a výraz tvorby obidvoch výtvarníčok je však pritom diametrálne odlišný.

Michaeline kreácie sú abstraktné veľkoformátové plátna s bohatou i plastickou štruktúrou a farebnosťou, Martininým výtvarným vyjadrením sú zas výhradne realistické plošné maľby komornejších rozmerov a v čiernobielom prevedení.

Ale aj napriek týmto rozdielom, alebo práve vďaka nim, je podobnosť jednotlivých dvojíc viac než zrejmá a zároveň čisto náhodná...

Na základe interesantnej invencie, s jasne zrozumiteľným a výstižným názvom tohto ideového dualizmu, expozícii predpovedám nielen veľký divácky záujem, ale aj parciálny komerčný úspech jednotlivých "dvojičiek", najmä u notoricky známejších filmových postáv a ich fešných hereckých protagonistiek – zabijácka Uma Thurman, fridovská Salma Hayek, plážová Pamela Anderson...

S humornou nadsázkou možno konštatovať, že najmä muži si prídu na svoje.

Už sa teším na ďalšie nové páry "dvojvaječných súrodencov" pretože pevne verím, že nezostane len pri týchto 7-mich a vydarený projekt bude takto obohacujúco pokračovať.

Želám im veľa zdaru a umeleckú dlhovekosť.

Ing. arch. Martin Vais, kurátor výstavy
1jpg
2jpg
2-1jpg

Špecifikum našej výstavy, okrem iného, je aj v tom, že v rámci uvedenia výstavy sme neusporiadali len obyčajnú vernisáž, ale rovno MEZOSÁŽ. A pýtate sa, čo je to vlastne tá mezosáž? Je to také malé nóvum v umeleckej terminológii, ktoré vystihuje fakt, že slávnostné stretnutie s autorkami diel i tvorcami výstavy sa uskutočnilo presne v polčase doby jej trvania, čiže ani na začiatku a ani na konci, ako býva zvykom. Autorom tohto trefného názvu je kurátor výstavy Ing. arch. Martin Vais.  
Mezosáž otvorila Lenka Malovcová, zástupkyňa riaditeľky Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene, za Podpolianske osvetové stredisko sa prihovorila Ada Vidholdová a kurátorským výkladom to odborne podložil Martin Vais. Počas celej mezosáže sa na plátne v pozadí striedali fotografie z našich výstav, plenérov a rôznych umeleckých akcií a tak mohli diváci aj týmto spôsobom trochu nahliadnuť do nášho umeleckého života.


16jpg
22jpg
9jpg
11jpg
7jpg
31jpg
27-1jpg

Atmosféru celého večera dotvárali klavírne tóny v podaní talentovaného muzikanta Tomáša Spodniaka, študenta konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici, ktorý do repertoáru zaradil aj melódie z filmov ako Addams Familly, Baywatch, či Frida, čím hudobne obohatil celú koncepciu výstavy.


19jpg

V knihe návštev nám krásny odkaz zanechal žiak štvrtého ročníka ŽŠ, 9. ročný Miško Kollár... a my musíme s jeho názorom len súhlasiť a zároveň konštatovať, že umenie nie je mŕtve, ako dnes tvrdia skeptici, ale má svojich nasledovníkov, minimálne tohto jedného!


38jpg
41jjpg
29jjpg
44jpg
Michaela Högger a Martina Majcherová a ich diptychy - SME | MY Zvolen
Podobnosť čisto náhodná - výstavy - kunstartum.
PODOBNOSŤ ČISTO NÁHODNÁ
15.8.-30.9.2022 (predĺžená do 31.10.2022)
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene

Výstava zrealizovaná Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene v spolupráci s Podpolianskym osvetovým strediskom, Banskobystrickým samosprávnym krajom a Mestom Zvolen.
Fotodokumentácia Milan Černák a Jaroslav Švábenský
ĎAKUJEME!