MONOCHROME

Jednofarebný, monochrómny, majúci len jednu vlnovú dĺžku... to je význam slova monochróm a presne v tomto duchu sa nesie aj moja ďalšia výstava. Veď ako inak, keď maľujem len čiernobielo. Ale zďaleka to nie je len o čiernobielej, to by bolo veľmi jednoduché...

Farebnosť, či vlastne monochrómnosť mojich obrazov, je úzko prepojená s jednotlivými námetmi a samotnou kompozíciou s cieľom dosiahnuť transparentné a pocitovo vyvážené dielo.


3jpg


Aj keď inšpiráciu čerpám v bežnom živote (...aké klišé), tak práve naopak, v tom skutočnom živote nachádzam „čiernobiele“ len máločo.... a presne tento kontrast je nenápadne prítomný v každej jednej maľbe a nabáda k poznaniu, že aj zložité veci môžu byť jednoduché a zrozumiteľné, stačí len zmeniť uhol nášho nahliadania na ne.


2 6jpg11jpg 2 1jpg


Na tejto výstave po prvýkrát predstavujem aj niekoľko svojich fotografií. Sú to fotografie Banskej Štiavnice, alebo skôr jej fragmentov, ktoré ma, pri mojich prechádzkach Štiavnicou, najviac oslovili. Statické, upokojujúce motívy historickej Štiavnice ako protipól k pulzujúcemu životu v turistickom centre, pretože presne taká je Štiavnica počas sezóny - plná ľudí, pohybov, zvukov na jednej strane, a majestátnych dobových stavieb, či tajomných zákutí na strane druhej.


3-1jpg2 4jpg

Okrem Banskej Štiavnice je súčasťou výstavy takmer kompletná séria "Štruktúry", ktorú môžem pokojne nazvať aj "Chalupárske inšpirácie" a tiež, zatiaľ nedokončená, séria "Film", ktorej by som v budúcnosti chcela venovať samostatnú výstavu. Spolu 28 obrazov a 8 fotografií. 

A tieto tri rozdielne témy bez akejkoľvek príbuznosti, či inej spojitosti, úplne zľahka a plynule, v jednej vlnovej dĺžke, prepojil MONOCHROME.   

Prajem vám intenzívny black & white zážitok!


1650056236854jpg
1650056236845jpg
32 14jpg
1650134944571jpg
1650134293060jpg

MONOCHROME
4.-27.4.2022
Stará radnica Zvolen

Výstava zrealizovaná Podpolianskym osvetovým strediskom v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a mestom Zvolen.