Black & White

Koncepcia individuálnej autorskej výstavy výtvarníčky Martiny Majcherovej sa opiera o možnosť prezentácie celkovo 37 obrazov stredných a komorných formátov a 7 umeleckých fotografií v priestoroch hotela BARCADAM v Banskej Štiavnici - v kaviarni na prízemí a foyeri hotela na poschodí. Tento novorenesančný, pamiatkovo chránený objekt v radovej mestskej zástavbe na Námestí svätej Trojice poskytuje exkluzívne priestory s historizujúcim nádychom, ktoré sú ako stvorené pre nonkonformnú výtvarnú inštaláciu, vymykajúcu sa z rámca galerijného klišé.

1718904873531jpg
Výber vystavovaných diel maliarskeho a fotografického umenia vychádza z umelecko-výtvarného programu autorky, ktorý je charakterizovaný čierno-bielou interpretáciou rôznych tematických inšpirácií. Tieto je možné parciálne kategorizovať do troch základných žánrových okruhov, z ktorých sa individuálne kryštalizujú jednotlivé námety a motívy.
Architektúru reprezentujú obrazy i fotografie výsostne Banskej Štiavnice. Pohľady a priehľady na historické mestské prostredie, ulice, fasády, dvere a okná, na ktoré svietia pouličné lampy. Strechy domov a na nich komíny. Veža v opevnení Starého zámku i veže kostolov a na nich kríže, na vežičke Radnice hodiny odmeriavajú večný kolobeh času. Celok a detail, krásna mätež spolu s Kalváriou. A to všetko videné cez okuliare á la Helmut Newton vo fotoobrazoch a výtvarných dielach s pridanou hodnotou poctivej maliarskej ručnej výroby ako umelecké dokumenty doby.
2jpg
1718904873539jpg
Príroda je zastúpená obrazmi, ktoré sú výtvarnými meditáciami vyvolávajúcimi emotívne nálady. Pokojnú hladinu štiavnického tajchu Klinger strieda tlačenica lekien na hladine Počúvadla, na čo sa z výšky prizerá plaziaci sa pavinič. Prechádzka niekde v lese, cez spleť rozkonárených stromov, končí od únavy až rozostreným videním. V kôlni je už pripravené drevo do krbu a do bobúľ čiernych ríbezlí len sa zahryznúť. To všetko obrazové štruktúry a zachádzanie do detailov, ktoré svojím stvárnením a technikou maľby prechádzajú od realizmu až do impresionistického výrazu.
1718904873545jpg2jpg
Portréty siedmich ženských hereckých hviezd sú ľahko spoznateľné z poväčšine kultových kinematografických snímok – Frida, Kill Bill, Addams familly, Matrix, Harry Potter, Baywatch, Suicide squad.
Z tematického rámca spomenutých troch žánrových okruhov sa vymyká diptych „Zátišie I - II“, tvárňujúci sklenené fľaše ako transparentne pôsobiace kompozície s hrou svetla a tieňa.
Vtipným nápadom sú invenčné tematické solitéry „Extrovert“ a „Introvert“. Komponované zostavy porcelánových šálok na tanieriku, vystupujúce z umocňujúceho čierneho pozadia, ktoré symbolicky vystihujú ľudské povahy. Inštaláciu k nim doplňujú a skláňajú svoje hlavy „Slnečnice“.
Záverom symbolicky symbol zámkov lásky v objatí srdcom človeka.
1718912602844jpg1718905030997jpg
Možno konštatovať, že v procese tvorivého umeleckého bádania a hľadania vlastného výtvarného výrazu a štýlu sa u autorky snúbi a ide ruka v ruke odvaha so skromnosťou.
Odvaha spočíva vo vedomom vzdaní sa v tvorbe širokého spektra farieb a uzatvorení sa do čiernobieleho videnia sveta, avšak nie v spoločensky pejoratívne zaužívanom slova význame. Nejde iba o radikálnu bichrómiu, čierna verzus biela, ale o maliarsky štýl jasne vymedzených drobnoplôch v „polychrómii“ šedých odtieňov na pomedzí čiernej a bielej. Okrajové mantinelové striedanie čiernej a bielej nestačí, preto je obohatené o hru na pomyselnom šachovnicovom poli v nespočetnom množstve výtvarných variácií „x na n-tú“ šedých valérov. Vzniká tak „holubičia farebnosť“, prinášajúca optickú rozihranosť i hĺbku diela.
Skromnosť sa prejavuje v intenciách starej známej, časom overenej a potvrdenej ľudovej múdrosti, že „menej býva niekedy viac“ a takýto atribút je opodstatnením tvorivej snahy o dosiahnutie jednoduchosti, čistoty a harmónie diela.

V súčasnosti, po 9 ročnej tvorivej cizelácii, sa výtvarný štýl výtvarníčky Martiny Majcherovej vycibril do vyzretého autorského prejavu, s moderne originálnym a poznateľne nezameniteľným maliarskym rukopisom. Má už vlastnú autorskú pečať.
Jeho aspektom je askéza vytvárajúca autenticitu.
Zorný uhol a poňatie autorskej tvorby vedomým zúžením rozsahu vyjadrovacích prostriedkov a poľa výtvarnej pôsobnosti, smerom k pravidlu „v jednoduchosti je krása“, prináša „art-genia“ tvorby. A aj z tejto výstavy je zrejmé, že autorka si vo svojej vnútornej umeleckej slobode, kedy je sama sebou, čiernobielu tvorbu so sebadôverou užíva.

Výstava je autorskou prezentáciou diel, ktoré sú vystavené ako súbor, ako uzavretá kapitola, ako výsledok tvorivej práce výtvarníčky Martiny Majcherovej z obdobia rokov 2020–2024. Výstava je zároveň začiatkom novej etapy umeleckej tvorby tejto ambicióznej umelkyne, ktorá je odhodlaná popasovať sa s novými umeleckými výzvami. Verím, že za nejaký čas spolu uvidíme, aká bude jej odpoveď.
Ing. arch. Martin Vais
kurátor výstavy
1718904873516-jpg1718904873521jpg1718905031008-jpg1718911472466jpg1718905030974-jpg1718905203339jpg
Kurátor výstavy Ing. arch. Martin Vais, Martina Majcherová, Ivan YWAN Gertli zo Zvolenskej sedmičky a Rudolf Bahleda, majiteľ hotela Barcadam (záverečná foto po nainštalovaní výstavy)

B l a c k     W h i t e
1.6.-31.8.2024
Hotel Barcadam Banská Štiavnica
Výstava zrealizovaná v spolupráci s hotelom Barcadam, kaviarňou Profile BŠ
a výtvarným združením Zvolenská sedmička
Bplagt 2jpg